پانچ ورق CNC چیست؟

پانچ ورق با دستگاه CNC یک فرآیند ساخت است که توسط پرس CNC با دقت بسیار بالا صورت میگیرد. این دستگاه دارای چند ابزار می باشد و به صورتی طراحی شده است که یک ورق فلزی را در جهت محورهای YوX حرکت دهد تا ورق به دقت در زیر رام پانچ دستگاه قرار گرفته و برای پانچ آماده شود.

انتخاب حفره ای که باید ایجاد شود میتواند به سادگی یک شکل دایره ای با مستطیلی اشکال خاصی باشد که از پیش طراحی شده اند. این دستگاه همچنین اشکال و سه بعدی هایی مثل خم ، فرو رفتگی ، پیچ و برش نیمه را در ورق هایی با ظرفیت های متفاوت ایجاد می کند . این اشکال اغلب در طراحی گوناگون به کار برده می شوند.

در تکنولوژی از قالب سنبه و ماتریس های گوناگون که مطابق نقشه های اجرایی ساخته شده است ، استفاده می شود. اکثراین ماشین ها قابلیت پانچ کاری تا ضخامت ۶ میلی متر را دارند .

ماشین پانچ به علت تکنولوژی قدیمی تر، مصرف انرژی کم تر، و مواردی از این قبیل نسبت به دستگاه برش لیزرازهزینه های کم تری برخوردار است .

پانچ CNC
پانچ CNC