طراحی مهندسی چیست؟

بی شک شناخت محصول و درک عوامل موثر در مشخصه های آن ، اولین پیش نیاز بهبود و کیفیت و نوآوری است که لازمه آن درک مهندسی از مبانی عمل کرد قطعه است .

طراحی درواقع تدوین برنامه ای برای برآوردن نیاز خاص است و منظور آن : آفرینش یک نتیجه نهایی با انجام یک عمل معین است که از شناخت یک نیاز و تصمیم به انجام کاری برای آن شروع می شود و با برآوردن نیاز به پایان می رسد در این بخش فرآیند به دست آوردن داده ها ، جمع آوری اطلاعات و بررسی راه حل های موجود برای حل مساله بسیار اهمیت دارد که با سوالاتی به شکل زیر جواب داده می شود.

  1. خواسته های مشتریان از این طرح چه خواهد بود؟
  2. مشتریان چه مبلغی حاضرند به خاطر این طرح بپردازند ؟
  3. چه تعداد از این طرح باید تولید شود؟
  4. نقاط ضعف و تولیدات مشابه آن کدام است ؟
  5. مناسب ترین مواد و الگوریتم ساخت ان کدام است ؟
  6. محدودیت های ابعادی و وزن کدامند؟

قابل توجه است ارزیابی یک طرح گام پایانی برای تایید موفقیت آن می باشد . ودر بیشتر مواقع با ساخت نمونه آغازین همراه است . در این گام باید به این اطمینان رسید که طرح بدست آمده نیاز مربوطه را برآورده می کند، و همچنین باید ملاحظات اقتصادی ، موفقیت در میدان رقابت و … نیز در این مرحله بررسی شوند .

مهندسی معکوس چیست؟

مهندسی معکوس برای بازیابی و تشخیص اجزای متشکله یک محصول به ویژه در صورت عدم دسترسی به طراحی اولیه کاربرد داشته و برای نگهداری ، گسترش و توسعه امکانات موجود و مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می گیرد . این روش پذیرفته ای برای کشورهای در حال توسعه به شمار می رود، در پایان فرآیند ابتدا میزان کمبود اطلاعات فنی برای پشتیبانی از تولید یک محصول معین می شود ، سپس سعی می شود مدارک و نقشه های خاص طراحی به دست آید. با در نظر گرفتن مشخصات ، هدف و شرایط طراحی (R&D) محصول استانداردهای ملی و رایج و همچنین پوشش دادن نقاط مجهول و ناشناخته سعی می شود مراحل نمونه سازی و در صورت لزوم ساخت و تولید محصول انجام گردد.