خم ورق CNC چیست؟

شکل دهی ورق در صنعت قطعه سازی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بسیاری از قطعات مصرفی از سینی های غذا خوری تا پنل های تابلوهای صنعتی به کمک روش شکل دادن ورق که یکی از روشهای شکل دهی حالت جامد فلزات می باشد ,تولید می شوند. در حقیقت شکل دادن ورق روشی برای تبدیل ورقهای تخت فلزی به شکل مورد نظر بدون شکست یا نازک شدن موضعی شدید است. از جمله فرایند های شکل دهی ورق می توان به خم کاری اشاره کرد. خم کاری فرایندی است که در اغلب روش های شکل دادن وجود دارد. از جمله کاربردهای این فرایند، ‌ایجاد انحنا در یک ورق و یا تبدیل آن به ناودانی های با مقطع U ،V و در مواردی شکل های حلقوی می باشد.

هدف از انجام این فرایند ایجاد خم با زاویه مناسب است و در آن یک جفت سنبه-ماتریس استفاده می شود. ماتریس به مانند خم کاری V یا U شکل می تواند روی یک پایه سوار شود. برای کنترل فرایند خم کاری از یک فشار انداز که به عنوان حمایت کننده ورق نیز کار می کند استفاده می شود. قطعه ی مورد نظر به گونه ای درون ماتریس قرار می گیرد که بازوی بلندتر آن روی فشارانداز باشد. پایین آمدن سنبه باعث می شود که قطعه به فشار انداز بچسبد و به همراه آن درون ماتریس فرو برود و در نتیجه آن بازوی کوچکتر جسم عمود بر بازوی بزرگ تر خواهد شد.

خم cnc
خم cnc

استفاده از فناوری CNC در دستگاه های پر س برک باعث شده که خدمات خم و فرم دهی دقیقی را شاهد باشیم .

این دستگاه برای شکل دهی طیف گسترده ای از انواع ورق های فلزی در ابعاد ، جنس و ضخامت های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند . و همچنین این دستگاه قابلیت تولید حجم بالا با بیشتربن دقت را دارا می باشند .

خم cnc
خم cnc
خم cnc